Dotacje UE

Tytuł projektu :

 „Opracowanie innowacyjnej linii naturalnych produktów do pielęgnacji i ochrony skóry niemowląt i dzieci o synergicznym współdziałaniu użytych ekstraktów roślinnych.” 

POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.02.00.00. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie POIR.02.03.00. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie POIR.02.03.02. Bony na innowacje dla MŚP

Nr umowy o dofinansowanie :  POIR.02.03.02-14-0037/20

Kwota dotacji : 198 900.00 PLN