Dotacje UE

Projekt: „Human Competence Cloud” – innowacyjna platforma umożliwiająca dopasowanie specjalistów z obszaru marketingu, do aktualnych potrzeb firmy oraz projektów.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy Human Competence Cloud, której algorytmy będą w stanie precyzyjnie dopasować specjalistę, freelancera, pracownika w obszarze marketingu do aktualnych potrzeb firmy lub konkretnego projektu.

Wartość projektu: 4 722 690.00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 715 656.50 PLN

Okres realizacji w latach: 2021-2023